El dia 16 de Maig es va publicar al BOE (Boletín Oficial del Estado) un ordre per flexibilitzar algunes de les restriccions establertes en l’àmbit nacional durant la fase 2 de l’estat d’alarma. En aquest ordre es van contemplar algunes condicions referents a l’activitat cinegètica i la pesca.

Aquí teniu el document complet perquè el pugueu consultar:

BOE-A-2020-5088

Tot i que la informació està en aquest document, us en fem un resum perquè no us calgui buscar.

Capítol XV – Article 48: queda permesa l’activitat cinegètica en totes les seves modalitats sempre que es respecti la distància de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries. Per a aquelles accions organitzades que impliquin a més d’un caçador, s’haurà de disposar d’un pla d’actuació en el qual es detallin les mesures de prevenció e higiene a observar.

Capítol XV – Article 50: durant el desenvolupament de les activitats cinegètiques es seguiran les mesures generals de prevenció e higiene indicades per les autoritats sanitàries i en particular:

  • Quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat establerta serà obligat l’ús de mascareta.
  • No es compartiran utensilis de caça ni d’alimentació.
  • S’haurà de netejar i desinfectar la roba després de l’activitat.
  • S’haurà de netejar i desinfectar els utensilis de caça.

Pocs dies després de publicar aquesta ordre, es va afegir una nova ordre al BOE que recull aquells casos en què les mascaretes serien obligatòries a partir del dijous 21 de maig. En aquest, les autoritats sanitàries diuen que els caçadors y caçadores han de dur mascareta sempre que no sigui possible respectar la distància de seguretat (2 metres) i netejar i desinfectar els elements emprats durant el desenvolupament de l’activitat, a excepció d’aquelles persones amb algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure perjudicada pel seu ús i persones en les quals estiguin contraindicades per motius de salut o discapacitat.

No s’especifica cap tipus de mascareta en concret, tant les higièniques com les quirúrgiques estan autoritzades, ja que la recomanació és que cobreixin nas i boca. El seu ús serà d’obligat compliment mentre segueixi vigent l’estat d’alarma.

Si encara us queda algun dubte, no dubteu en enviar-nos les vostres preguntes a través del web a l’apartat de contacte, xarxes socials o correu electrònic.