ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024

SOCIETAT DE CAÇADORS TORTOSA

Benvolguts socis:

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA per al proper dia 5 de juliol de 2024 a les 20:00h. en primera convocatòria i a les 20:30h en segona convocatòria,
Al CASAL TORTOSÍ A LA SALA DE REUNIONS, si hi ha algun canvi s’anunciarà al contestador de la societat, a la pàgina Web i al Facebook, Whatsapp sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA
1.r- Aprovació acta assemblea 2022/2023
2.r- Presentació i aprovació, si s’escau, de l´estat de comptes del exercici 2023/2024
3.r- Presentació i aprovació, si s’escau dels Pressupostos del exercici 2024/2025.
4.r- Informe de la Presidència.
5.r- Votació de l’assemblea d’altes de socis nous per baixes
6.r- Precs i Preguntes.
Tortosa, 19 de juny del 2024.
LA JUNTA DIRECTIVA

 

 

Notes:
1. Qui estigui interessat en recollir l’estat de comptes i pressupost, el podrà recollir a l’oficina els dies 26 de Juny i 3 de juliol dins de l´horari d´oficina.
2. Els rebuts es podran fer efectius, qui no el tingui domiciliat, a partir del 17 de Juliol fins el 21 d’agost, fent un ingrés al compte BBVA I CAIXABANK.
Després d’aquesta data, s’abonarà el corresponent recàrrec (20% fins l’inici de temporada de caça i 40% un cop iniciada la temporada).
3. La documentació (llicència, assegurança i federativa) es tramitarà fins al 27 de Setembre del 2024
Les sol·licituds d’assegurança i federativa es poden fer via telefònica o al mail de la societat (esmentat al peu de pàgina.) o a la pagina Web (sctortosa.com) els dimecres de 17 a 21 hores al teléfon de la Societat 977 44.41.52. La llicència de caça s’ha de tramitar personalment a la societat. sctortosa@hotmail.com
Per tal de facilitar-nos la gestió, el pagament s’haurà de fer a qualsevol oficina de BBVA o CAIXABANK en aquests números de compte especificant el nom del soci que fa l´ingres.
ES96 0182 4332 8802 0015 9852 (BBVA)
ES20 2100 0178 72 0200707852 (CAIXABANK)
4. Us recordem que els divendres 27 de setembre i 4 d’Octubre la l’oficina romandrà oberta de 17 a 21 hores. La resta de l’any l’horari és els dimecres de 17 a 21 hores.
5. Demanem que actualitzeu els numeres de mòbil a la societat per tal de poder rebre si us convé, comunicacions via Whatsapp.