Tasques de manteniment de l’APC

/
Com ja sabeu, tots els anys la Societat de Caçadors de Tortosa…