Per tenir un hàbitat agradable per a les espècies cinegètiques, cal assegurar 3 coses: menjar, aigua i refugi. Aquests són els factors principals per al manteniment d’una zona d’aprofitament cinegètic.

Per poder garantir que els animals tenen menjar i aigua, es recorre als menjadors i abeuradors artificials. Però no tot s’acaba en posar un abeurador o un menjador i ja està, sinó que aquest també requerirà un manteniment i en el cas anar emplenant cada cert temps amb aigua i menjar.

Aquest any hem aprofitat les visites de manteniment que hem fet a alguns dels menjadors i abeuradors del nostre coto per fer fotografies i poder-vos ensenyar part d’aquest procés.