A les Terres de l’Ebre no tan sols es caça el tord o el conill, sinó que contem també amb una població important de porc senglar, i Tortosa no n’és l’excepció. Per tant, no ens hem d’oblidar de procurar un hàbitat on aquest mamífer pugui viure, assegurant-nos de què no es desplaci a la cerca de menjar a les zones de conreu o les ciutats, on poden causar grans danys i moltes pèrdues econòmiques als pagesos.

Una de les coses que més busca aquest animal per quedar-se a una zona, a part de l’aliment, es l’aigua, tant per beure com per rebolcar-s’hi. Per això fem un manteniment i emplenament de les basses de les quals disposem en el nostre coto i us deixem algunes fotografies d’aquestes a continuació: