El llaurat i sembrat dels camps són dos de les activitats més importants per la conservació de la nostra fauna silvestre, per això, la Societat de Caçadors de Tortosa tots els anys llaurem algunes de les terres del nostre terme i tornem a sembrar.

Aquesta sembra no tan sols garanteix de forma directa l’alimentació d’algunes espècies, sinó també de forma indirecta, ja que afavoreix la presència d’insectes, que formen part de l’alimentació de la majoria d’aus, com per exemple la perdiu.

Com es pot apreciar en algunes fotografies, aquestes tasques s’han de dur a terme tenint en compte respectar zones de vegetació natural i zones amb arbustos o arbres on poden refugiar-se els animals, ja que no tan sols aquestes zones són beneficioses per la proliferació de la fauna sinó que també afavoreixen un millor resultat al combinar-se una zona frondosa amb una més plana o de conreu.

Les sembres no es fan en ubicacions aleatòries, sinó que es tenen moltes coses en compte, com ara la distància entre ubicacions on es sembra, proximitat de basses i entorns naturals, presència de fauna, entre molts altres factors.

Us deixem a continuació una galeria amb fotografies que hem anat fent durant tot el procés de llaurat i sembra d’aquest any.