Tot i que disposem de perdius salvatges, ja que formen part de la nostra fauna autòctona, aquestes són presa de molts depredadors, tant en la seva edat més primerenca com en l’edat adulta.

Això fa que la població de perdiu no sigui tant abundant com hauria de ser. Per això, a part de les amollades que organitzem tots els anys per tots els socis, també s’alliberen perdius per repoblar.

Aquí us deixem unes quantes fotografies d’aquestes aus en una de les soltes i algunes en el “voladero”.