Desde la Intervenció d’armes de la Guardia Civil, suggereixen que tothom actualitzi les seves dades personals (correu electrónico i/o telèfon), ja sigui presencialment o via telefònica, ja que es deixaran d’enviar les comunicacions per correu ordinari (carta en paper) i s’enviaran només telemàticament (per correu electrònic i SMS).