El darrer 29 de Març es va fer pública la resolució relativa a l‘Ordre de Vedes a Catalunya per la temporada de caça 2021 – 2022.

A continuació teniu l’enllaç a la documentació oficial publicada al DOGC:

RESOLUCIÓ ARP/905/2021, de 29 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021-2022 en tot el territori de Catalunya.

Així com un document resum de les mateixes dades elaborat per la Federació Catalana de Caça (FEDERCAT):

Resum Ordre de Vedes 21-22 FEDERCAT