Fa poc vam publicar unes imatges on es veien els terrenys on vam sembrar i alguna bassa. Aquest any el temps ens ha sigut favorable, fent coincidir la sembra amb condicions meteorològiques que han afavorit el creixement dels cultius.

No tots els anys s’aconsegueix una sembra tan bona com la d’aquest any, aquí us deixem unes imatges perquè pugueu veure com estan actualment les terres del terme de Tortosa.