Entrades per sctortosa

Reunio Assemblea 2023

El passat dia 14 de Juliol es va celebrar la Assemblea. Tot es va desenvolupar sense cap incidencia i molta cordialitat i transparencia. Es van aprovar els pressupostos per a la propera temporada i va fer un analisis de les temporades anteriors i de les despesses algunes justificades pero injustificables per els procediments empleats. Es […]

FESTE SOCI

ALTES SOCIS REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE TORTOSA