Benvolguts socis:

Com a membres de la junta electoral elegida per sorteig en la última assemblea extraordinària ens plau comunicar-los que a partir del dia 7 de setembre estarà exposat al tauler d’anuncis del local de la societat el cens electoral de de la mateixa, a fi i efecte de poder presentar candidatures per a les properes eleccions extraordinàries que es convocaran a la societat de caçadors de Tortosa. Els impresos per a presentació de candidatures estaran a disposició dels socis a partir del 7 de setembre al local de la societat en l’horari habitual.

El període hàbil de presentació de candidatures serà del 13 al 18 de setembre de 2022.

Anexe imprès de candidatures:

https://1drv.ms/b/s!AhW1CvACYvBDgRarPn9-G5ilUEPu

Us agrairíem que feu la màxima difusió possible.