El proper divendres dia 15 de juliol es realitzarà l’assemblea general ordinaria de l’exercici 2021 – 2022.

Serà convocada en primera instància a les 20.00h i en segona instància a les 20.30h, a la sala polivalent del casal tortosí.

L’assemblea es donarà per finalitzada a les 22.00h, i torn de precs i preguntes fins les 22.20h.