Quadres Resum Temporada 22-23 a Catalunya.

Quadres resum de la Resolució ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya (DOGC 8635 – 28.3.2022).

Aquests documents tenen finalitat orientativa i informativa i, en cap cas, gaudeixen de validesa jurídica.

 

Cliqueu sobre l’enllaç per descarregar el quadre resum.

Caça Menor. Temporada 22-23

Caça Major. temporada 22-23