El departament de medi ambient ens ha concedit permís per poder seguir amb la caça per danys del conill.

Com tot els anys, les primeres actuacions que es realitzen son les de captura d’exemplars vius, ja sigui amb gàbies o amb fures, per la seva posterior translocació a zones on no hi ha cultius i procedir així també en la seva repoblació.

Ens agradaria invitar a tots aquells socis de la Societat de Caçadors de Tortosa, que vulguin col·laborar i disposin de temps lliure, a ajudar en aquestes tasques. Tant aquells que vulguin posar gàbies com aquells que tingueu fures i vulgueu furonar.

Per realitzar aquestes activitats serà necessària la llicència de caça B, que us la podem tramitar des de l’oficina i anirà a compte de la societat per a les primeres deu persones.

Per posar-vos en contacte amb nosaltres ens podeu enviar correu electrònic, un missatge per Facebook, Twitter, a través de l’apartat de contacte de la web o tant presencial com telefònicament directament a l’oficina (tots els dimecres de 17.00 a 21.00h)